Výskyt chlamydií je v populaci poměrně vysoký. Navzdory tomu léčba neprobíhá u všech nemocných. Důvodem je to, že se nepovede jejich odhalení z různorodých důvodů. Přitom stačí udělat laboratorní testy a jiná vyšetření. Chlamydie podle druhu můžou zasáhnout dýchací systém, urogenitální trakt nebo oko. Určitým specifikem jsou přenašeči chlamydií, kteří nepozorují žádné příznaky. V takovém...

Celý článek